Blog

Na téma prodej zahrady...

Obchvat Břeclavi

Vliv obchvatu Břeclavi na cenu zahrad

Obchvat města Břeclav je projednáván již od roku 1994, kdy byli provedeny první 4 studie / varianty, ze kterých dosud nebyla schválena ani jedna. Po úvahách jak ulehčit dopravní situaci v Břeclavi, jestli vybudovat obchvat, nebo odlehčit silnici I/55 (třída 1. máje) tím, že bude vybudována další souběžná komunikace, se zdá, že řešením bude skutečně...