Prodej zahrady CZ. Volejte 608 662 200.

Blog

Na téma prodej zahrady...

Obchvat Břeclavi

Vliv obchvatu Břeclavi na cenu zahrad

Obchvat města Břeclav je projednáván již od roku 1994, kdy byli provedeny první 4 studie / varianty, ze kterých dosud nebyla schválena ani jedna. Po úvahách jak ulehčit dopravní situaci v Břeclavi, jestli vybudovat obchvat, nebo odlehčit silnici I/55 (třída 1. máje) tím, že bude vybudována další souběžná komunikace, se zdá, že řešením bude skutečně...